NÁKUPNÍ KOŠÍK 0 ks za 0
AKTUÁLNÍ NOVINKY
INVENTURA 30.11.-2.12.2023

Z důvodu inventury bude naše lékárna zavřena od čtvrtku 30.11. do soboty 2.12.2023

více >
GDPR

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

více >


Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

GDPR

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“)

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je

společnost Almus Pharm s.r.o., IČO: 01679945

se sídlem Hraniční 118, 739 42 Frýdek-Místek - Lysůvky

zapsaná vobchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 56415

(dále jen „Správce“).

Správce je provozovatelem lékárny.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Účel/y zpracování osobních údajů
2.1 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem

vedení účetní a daňové evidence,

e-mailového odběru newsletteru Správce,

poskytování věrnostního programu Správce v lékárně, a

registrace a nákupů na e-shopu Správce.

 
Právní základ zpracování osobních údajů
3.1 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu čl. 2. výše je

splnění zákonné povinnosti (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k účelu a) výše),

splnění kupní smlouvy uzavřené na e-shopu Správce (ve vztahu k účelu d) výše), a

Váš souhlas (ve vztahu kúčelům b), c) a d) výše).

 
Příjemci osobních údajů

4.1 Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být:

účetní a/nebo daňový poradce Správce (ve vztahu k účelu a) výše), a

přepravce dle Vaší volby – Česká pošta a.s., PPL CZ s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o., kteří jsou případně dále oprávněni předat Vaše osobní údaje svým smluvním partnerům, a to vše v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů (ve vztahu k účelu d) výše).
4.2 Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu:

stanovenou zákonem (ve vztahu kúčelu a) výše),

trvání souhlasu,

2 let od udělení souhlasu, od registrace, nebo od posledního nákupu (podle toho, která z těchto skutečností nastane nejpozději; ve vztahu k účelům b), c) a d) výše), a

nebo po dobu trvání smlouvy (ve vztahu kúčelu d) výše).

 
Práva subjektu údajů

6.1 Při zpracování Vašich osobních údajů Správcem máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

právo svůj udělený souhlas kdykoli odvolat (ve vztahu k účelům b), c) a d) výše);

právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu 7., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je odvádění pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, daně z příjmu fyzických osob, vedení osobního spisu, vedení mzdové agendy, vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho hospodaření;

právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi;

právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu 3.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu 1. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

8.1 Zpracování Vašich osobních údajů pro účely vedení účetnictví a daňové evidence nám ukládá zákon. Ze zákona plyne i Vaše povinnost nám potřebné údaje poskytnout.

Další novinky …

 

DOPORUČUJEME

Biomin MOVE tob.120

Biomin MOVE tob.120
559 Kč

Doplněk stravy

TEREZIA Reishi BIO cps.120

TEREZIA Reishi BIO cps.120
780 Kč

Doplněk stravy

Wobecare Enzym tob.45

Wobecare Enzym tob.45
1592 Kč

Doplněk stravy

Ibalgin Duo Effect 50mg/g+2mg/g crm.100g

Ibalgin Duo Effect 50mg/g+2mg/g crm.100g
313 Kč

Humánní léčivý přípravek

Produkt:


Pokračovat v nákupu

Přejít do košíku